5.1.2018 / Gösterim Sayısı : 1193

İL VE İLÇE MÜDÜRLÜKLERİMİZDE STAJ YAPMAK İSTEYEN ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

Kurumumuzda staj yapmak isteyen öğrencilerimiz için staj başvuruları, 2 Ocak 2018 tarihi itibariyle kabul edilmeye başlanacaktır. Bakanlığımızın 12.12.2014 tarihli staj yönergesine göre kurumumuzda stajlarını yapmak isteyen öğrencilerimizin başvurularını, şahsen İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürlüğüne yapmaları gerekmektedir. Posta vb. yollardan yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Başvuruda bulunmak isteyen stajyer öğrenciler aşağıdaki örnek başvuru dilekçesini doldurup ekleri ile birlikte müracaat edeceklerdir.Başvuru süresi 30 Nisan 2018 tarihinde mesai bitiminde sona erecektir.

Öğrencilerin Staj başvuruları Komisyonumuz tarafından   02.05.2018 ve 11.05.2018 tarihleri arasında değerlendirmeye alınacak ve staj yapacakları birimler Web sitemizden duyurulacaktır.

  Değerlendirme sırasında aşağıda belirtilen belgelerden herhangi birisi eksik veya usulüne uygun olmayanların başvuruları Komisyonumuz tarafından değerlendirmeye alınmayacaktır. Bu nedenle başvuru sırasında evrakların eksiksiz olması önem arz etmektedir.

İl Müdürlüğümüz, Fakülte/Yüksek Öğretim ve Orta Öğretim Müdürlükleri ve Öğrenci  arasında staj sözleşmesi imzalanmak üzere okullarına gönderilecektir.Öğrenciler Staj sözleşmesini imzalamadan stajlarına başlayamazlar

 Staj başvuruları kabul edilen stajyerlerin mesai saatleri içinde, tam gün olarak staja devam etmeleri zorunludur. Geçerli mazeret nedeniyle devam edilemeyen günler telafi edilir.

Stajyerler staj yaptıkları birimin çalışma koşulları ile disiplin ve iş emniyetine ilişkin kurallarına uymak, kullandığı her türlü mekân, alet, malzeme, makine, araç ve gereçleri özenle kullanmakla yükümlüdür. Bu yükümlülüklerin yerine getirilmemesinden doğacak her türlü sorumluluk öğrenciye aittir.

 

Kurumumuz bünyesinde staj yapanlar 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer mevzuatta memurlar için öngörülen ödev ve sorumluluklara uymak zorundadır. Aksi takdirde öğrencinin stajyerliğine son verilerek bu durum okuluna bildirilir. Ayrıca, o güne kadar yapmış olduğu çalışmalar staj olarak değerlendirilmez ve "Staj Değerlendirme Formu" düzenlenmez.

Staj Başvurusu Sırasında İstenen Belgeler:

1 -Öğrencinin öğrenim gördüğü Fakülte/Yüksek Öğretim ve Orta Öğretim Okullarından Kurumumuza hitaben yazılmış staj tarihi (Başlayış-Bitiş), staj süresi (İş Günü) ve staj yapmasının uygun olduğuna dair yazı.

2-Fotoğraflı öğrenci belgesinin aslı (1 adet)

3- Nüfus cüzdanı fotokopisi (2 adet)

4- Vesikalık fotoğraf   (3 adet)

 

Staj Başvurusu Kabul Edilen Öğrencilerden İstenen Belgeler:

1 Fakülte/Yüksek Öğretim ve Orta Öğretim Okullarından alınacak "SGK Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi" formu (Staj başlangıcında getirilecek)

2- Fakülte/Yüksek Öğretim ve Orta Öğretim Okullarından alınacak Staj Değerlendirme Formu (Staj başlangıcında getirilecek)

3- IBAN Numaralı (İl Müdürlüğümüzden Bildirilecek Banka ve Şube adı bilgileriyle) Hesap aşılacak ve Banka Hesap cüzdan fotokopisi ibraz edilecektir.

NOT: Öğrencilerimizin stajla ilgili sorun yaşadıklarında bilgi almak için 0 236 231 46 05/183 nolu telefonu arayabilirler.

 

''