28.2.2018 / Gösterim Sayısı : 282

ÜLKEMİZİN GELECEK 5 YILINI BİRLİKTE PLANLAYALIM

​Ükemizin gelecek beş yıl içinde ulaşmak istediği hedefleri ortaya koyan ulusal kalkınma planı çalışmaları Kalkınma Bakanlığı tarafından başlatılmıştır. Toplumun tüm kesimlerinin plandan beklentileri ile katkılarını almak ve plana yansıtmak amacıyla http://kbanket.kalkinma.gov.tr/index.php/471624/lang-tr adresinde bir anket çalışması düzenlenmiştir.

Bu anket vasıtasıyla sunacağınız katkılar planın önceliklerinin belirlenmesine ışık tutacaktır.

Anket süresi  1-2 dakika olup vermiş olduğunuz cevaplar hiçbir kurum yada kuruluşla paylaşılmayacaktır.

Katkılarınız ve duyarlılığınız için teşekkür ederiz.

''