21.5.2018 / Gösterim Sayısı : 121

Dünya Süt Gününüz Kutlu Olsun

Temel bir besin maddesi olarak süt ve süt ürünleri, her yaş grubundaki insan için günde belirli miktarda alınması gereken önemli bir hayvansal protein kaynağıdır. Süt üretimimizde Cumhuriyet döneminden bu yana yıllar itibariyle devamlı artış olmuştur. Süt üretiminin gelişmesine paralel olarak,1957 yılında Atatürk Orman Çiftliği bünyesinde ilk süt fabrikasının kurulması ile süt sanayi alanında ilk sanayileşme adımları atılmıştır. Bunu izleyen yıllarda gerek kamu, gerekse özel sektöre ait kurulan fabrika ve mandıra sayısı ile tesis sayısı her geçen gün artmıştır.

Artan nüfusumuzun sağlıklı ve dengeli beslenmesi için hayvancılığımızın gelişmesi, çiftçimizin gelir düzeyinin artırılması, hayvancılığımızın geliştirilmesi, buna bağlı sanayimizin teknoloji ve verimlilik bakımından Avrupa Birliği Topluluğu düzeyine çıkartılması hedeflerimiz arasında önemli bir yer tutmaktadır.

Bilindiği gibi hayvancılığımızın geliştirilmesi, birim başına verimin arttırılması için sektörde çeşitli teşvik programları uygulanmaktadır. Bunlar ana başlıkları ile;

 • Damızlık Düve Desteklenmesi
 • Süt Teşvik Primi
 • Hayvancılık Kredilerinin Desteklenmesi,
 • Suni Tohumlama hizmetleri olarak sayılabilir.

  Ülkemizde üretilen çiğ sütün büyük bir kısmı, üretici kırsal bölgelerde küçük aile işletmelerinde tüketilmekte, dolayısıyla pastörize ve sterilize süt tüketimi daha çok kent merkezlerinde sınırlı kalmaktadır.

  Ayrıca sütün insan sağlığı için son derece önemli olduğunun, besleyici değerinin tam olarak bilinmemesi ve süt içme alışkanlığımızın yeterli olmayışı talebi aşağıya çekmektedir. Bu nedenle Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Ulusal Süt Konseyi işbirliğiyle yürütülen Okul Sütü Programı'na 2011–2012 eğitim yılında başlanmıştır. Programın amacı; ana sınıfı dâhil olmak üzere ilkokul öğrencilerine süt içme alışkanlığı kazandırmak, bu sayede yeterli ve dengeli beslenmelerine katkıda bulunarak sağlıklı büyüme ve gelişmelerini desteklemektir.

  Uluslararası Sütçülük Federasyonu'nun (IDF) 1956 yılında aldığı bir karar gereği, 21 Mayıs bütün üye ülkelerde "Dünya Süt Günü" olarak kutlanmaktadır. Ülkemizde de 1991 yılından itibaren 21 Mayıs günü "Dünya Süt Günü" olarak ilan edilmiştir. 

   Dünya Süt Gününüz Kutlu Olsun…

    Manisa İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü


''