28.6.2018 / Gösterim Sayısı : 559

Okratoksin-A’nın Engellenmesine Yönelik Toplantı Düzenlendi

#2018 Okratoksin-A’nın Engellenmesine Yönelik Toplantı Düzenlendi

Manisa İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünce, kuru üzümde insan sağlığına zarar veren Okratoksin-A'nın önlenmesi ve Avrupa Birliğine yapılan kuru üzüm ihracatında yaşanan Okratoksin-A kaynaklı sorunların giderilmesi amacıyla "Kuru Üzümde Okratoksin-A Tehdidi ve Çözüm Önerileri Değerlendirme Toplantısı" düzenlendi.

Bilindiği gibi, Avrupa Birliği Komisyonunca ülkemizden ihraç edilen çekirdeksiz kuru üzüm partilerindeki Okratoksin-A denetimlerinde %5 kontrol sıklığı uygulaması getirilmiş olup, uygulama 1 Temmuz 2017'den itibaren başlamıştır. Söz konusu denetimlerde 6 aylık deneme süresi uygulanacağı, sonuçların olumsuz devam etmesi halinde kontrol sıklığının arttırılabileceği, olumlu sonuçlar alınması durumunda ise kontrol sıklığı uygulamasının kaldırılabileceği bildirilmektedir.

Okratoksin-A; üzüm tanesinde ve salkımda küflerin meydana getirdiği, insan ve hayvan sağlığı açısından çok tehlikeli, ilaçlı mücadelesi olmayan zehirli bir maddedir. Kuru üzüm üretim ve ticaretinde Okratoksin-A giderek artan, dikkatli olmamızı gerektiren bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu sebeple 27.06.2018 tarihinde, Manisa İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Toplantı Salonunda Okratoksin-A'yı önlemeye yönelik yapılması gerekenlerin görüşüldüğü bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirilmiştir. Toplantıya; Manisa İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdür Vekili İsmail Kaya, İl Müdür Yardımcısı Melikşah Taşkın, Gıda ve Yem Şube Müdürü Hakan Kırmızı, Bakanlık Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü'nde görevli konu sorumlusu uzmanlar Dr. Betül Vazgeçer, Hatice Uslu, Selim Kaplan, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Altındişli, İlçe Müdürleri, Akademisyenler, Kamu ve Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileri, Ziraat Odası Yetkilileri, Üzüm İşletmelerinin temsilcileri, üreticiler ile konu sorumlusu personeller katılmıştır.

Toplantının açılışında bir konuşma gerçekleştiren İl Müdür Vekili İsmail Kaya; "Üzüm deyince bağ, bağ deyince Manisa aklımıza gelmektedir. Manisa artık bağda ve üzümde hem ülkemizde hem de dünyamızda marka olmuş bir şehir konumundadır. Markamızın arkasında durmamız gerektiğini düşünüyorum. Üretim aşamasında, işleme aşamasında ya da pazarlama aşamasında olsun, üzüm konusunda ne varsa etkinliğimizi göstermemiz gerekmektedir. Eksiklerimiz elbette ki vardır ama eksiklerimizi giderme noktasında tüm paydaşlar olarak seferber olmak durumundayız. Bağ konusunda kusursuz olmamız gerektiğine inanıyorum.

 Manisa'da ilgi arkadaşlarımızla, Ziraat Odaları, Üniversiteler ve Enstitülerimizle el ele vererek bir çalışma grubu oluşturduk. Üreticilerimizi bilgilendirmek amacıyla üzümle ilgili konularda çalışmalar yürütüyoruz. Afişler hazırlıyor, toplantılar düzenliyoruz. Bağ ve üzüm konusunda yapılabilecekler konusunda sizlerden gelecek her türlü teklife ve görüşe açığız. Sizlerin de katkılarını bekliyoruz" dedi.

Konuşmanın sonrasında Prof. Dr. Ahmet Altındişli " Kuru Üzümde Okratoksin-A'nın Sebepleri ve Önlenmesi", Dr. Betül Vazgeçer " Mevzuat Çerçevesinde Mikotoksinler", Selim Kaplan "AB İhracatında Okratoksin-A" konularında bilgilendirme ve sunumlarını gerçekleştirdiler.

Toplantı, soru cevapların ardından son buldu.


''