TABLOLAR VE FORMLAR

FORMLAR


Form 1 İç Tetkik Rapor Formu

Form 2 İç Tetkik Soru Listesi

Form 3 İç Tetkik Uygunsuzluk Formu

Form 4 Yıllık İç Tetkik Planı

Form 5 Düzenleyici Faaliyet Talep Formu

Form 6 Dış Kaynaklı Döküman Listesi

Form 7 Güncel Doküman Formu

Form 8 Kys Doküman Saklama Süreleri Formu

Form 9 Revizyon İstek Formu

Form 10 Uygun Olmayan Hizmet Formu

Form 11 Uygun Olmayan Hizmet Takip Formu

Form 12 Yönetimi Gözden Geçirme Toplantı Rapor Formu

Form 13 Kalite Yönetim Sistemi Performans Değerlendirme Formu

Form 14 Yıllık - Mazeret İzin Formu

Form 15 Hastalık (Sıhhi) İzin Formu

Form 16 Kısa Süreli İzin Ve Görev Formu

Form 17 Yurt Dışı İzin Formu

Form 18 Aday Memurlar Staj Değerlendirme Belgesi

Form 19 Devlet Memuru Yemin Formu

Form 20 İşçi İzin İstek Formu

Form 21 Daimi İşçi Değerlendirme Formu

Form 22 Bilgi Notu Formu

Form 23 Görüş Bildirme Formu

Form 24 Ön Mali Kontrol Raporu

Form 25 Vekalet Formu

Form 26  Yetki Devri Formu

Form 27  Görev Devri Formu

Form 29 Şikayet Formu

Form 30 Tutanak Formu

Form 31 Çalışan Öneri Formu

Form 32 Ön Mali Kontrol İnceleme Formu

Form 33 Ön Mali Kontrol Kayıt Formu

Form 34 İçkontrol İzleme (soru) formu

Form 35 Temel Süreç Tanım Formu

Form 36 İş Tanımı ve Gerekleri Belgeleri

Form 37 Ortak Görev ve Sorumluluklar

Form 38 iş süreçleri  evrak takip formu

Form 39 (SGB on mali kontrol formu)

Form 40 Süreç İzleme Formu

Form 41 Düzeltici Faaliyet İzleme Listesi

Form 42 Hizmet Alanlar Görüş Öneri ve Anket Formu

Form 43 Hizmet Alanlar Görüş Öneri Takip Formu

Form 44 Hizmet Alanlar Şikayetleri Formu

Form 45 Personel Görüş, Öneri Ve Anket Formu

Form 46 Eğitim Kayıt-Katılım Formu

Form 47 Eğitim Değerlendirme Formu

Form 48 Oryantasyon Eğitim Tutanağı

Form 49 Eğitim Hizmeti Değerlendirme Formu

Form 50 (Soru Önergesi Bilgi Formu)

Form 51 (Yazılı ve Sözlü Soru Öner. Kayıt F.)

Form 52 ( Yılları Yatırım Bütçesi Teklif Formu)

Form 53 ( Yılı Prog. Süreç Det.Formu)

Form 54 Yılı Prog. Tedbir Tek. F.u

Form 55 (Koordinasyon İletişim Formu)

Form 56 (Stratejik Plan Hedef Toplama Formu)

Form 57 (SP Hedef-Birim İlişkisi.)

Form 58 (Personelin Eğitim Düzeyi Formu)

Form 59 (Genel Personel Dağılımı Formu)

Form 60 (Mevcut Durum Formu)

Form 61 (Taşınmaz Dağılımı Formu)

Form 62 (Taşınır Dağılımı Formu)

Form 63 Kalibrasyon Takip Formu

Form 64  Bakım Onarım Formu

Form 65  Bilgi İşlem Bakım On. Talep Takip Formu

Form 66 Periyodik Bakım Takip Formu

Form 67  İhtiyaç Talep Formu

Form 68  Ambar-Teslim-Tesellüm Formu

TABLOLAR

''