7.11.2018 / Gösterim Sayısı : 67

KÜPE AFFI ve İŞLETMELERDE HAYVAN GÜNCELLEMELERİ

Herhangi bir nedenle kayıt altına alınamamış her yaştaki sığır cinsi hayvanlar ile koyun ve keçi türü hayvanların 31 Mart 2019 tarihine kadar küpelenerek TÜRKVET'te kayıt altına alınması ve işletmelerde kayıtlı hayvan mevcudunun güncellenmesi amacıyla Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Koyun ve Keçi Türü Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 3 Kasım 2018 tarihli ve 30584 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu Kapsamda büyükbaş ve küçükbaş hayvan Yetiştiricilerimizin :

Küpesi hiç takılmamış büyükbaş yada küçükbaş hayvanlarınızın 31 Mart 2019 Tarihine kadar kayıt altına aldırmanız,

Her hangi bir nedenle gerekli bildirimleri süresinde yapılamayan sığır cinsi hayvanlar ile koyun ve keçi türü hayvanların doğum, hareket, ölüm, kesim ve işletmede zorunlu kesimlerine ait bilgilerin bildirim süresine bakılmaksızın kayıtlarınızı işletmenizden sildirmeniz gerekmektedir.

İlçe Müdürlüğünüzde görevli yetkililer her hayvancılık işletmesini ziyaret ederek işletmede bulunan hayvanları tespit edecekler ve işletmenizin sistemde güncellemesini gerçekleştireceklerdir.

Siz kıymetli yetiştiricilerimiz, 31 Mart 2019 tarihine kadar Küpeleme ve Güncelleme işlemlerini yürütmeniz hususunda gerekli bilgiyi İlçe Müdürlüğünüzden alabilirsiniz.

''