27.9.2018 / Gösterim Sayısı : 178

Sektörel Tanıtım Toplantısı Manisa'da Yapıldı

#2018 Sektörel Tanıtım Toplantısı Manisa'da Yapıldı

AB Yapısal Uyum Yönetim Otoritesi Daire Başkanlığı tarafından 8 ilde düzenlenen sektörel tanıtım toplantısının bir ayağı Manisa'da yapıldı. Toplantıda, görevli uzmanlar tarafından katılımcılara, teknik destek tedbiri ile ilgili bilgiler aktarıldı.

IPARD Programı Teknik Destek Tedbiri kapsamında gerçekleştirilen "8 IPARD İlinde Sektörel Tanıtım Toplantısı Organizasyonu" Yönetim Otoritesi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile TKDK İl Koordinatörlüğünün katılımları sonucunda ilimizde gerçekleştirildi.  Bu kapsamda 26 Eylül 2018 tarihinde Manisa İl merkezindeki bir otelde düzenlenen sektörel tanıtım toplantısına; İl Tarım ve Orman Müdür Vekili Metin Öztürk, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Manisa İl Koordinatörü Uğur Uslu, Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Hilmi Yoldaş, Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü İPARD Yönetim Otoritesi Yüksek Mühendisi Ahmet Çeliker ve çok sayıda davetli katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan TKDK Manisa İl Koordinatörü Uğur Uslu, ülkemizde tarımın işgücünün önemli bir kısmını barındırmasının yanı sıra, diğer sektörlerle doğrudan ilişkisi olması sebebiyle, ekonomik sürdürülebilirliğin ve kırsal kalkınmanın merkezinde yer aldığını belirtti. Uslu, "Tarımı güçlendirmek demek, ekonomik ve sosyal gelişmeyi sağlamak, istihdamı artırmak, çiftçimizin refah seviyesini yükseltmek, kır ve kent arasındaki gelişmişlik farkını en az düzeye çekmek demektir. Ekonomimizin can damarı olan tarımı, verimli, kaliteli, sağlıklı, rekabet edebilir, sürdürülebilir hale getirilebilmek maksadıyla Tarım ve Orman Bakanlığımız, kırsal kalkınma hamlesi olan Milli Tarım Projesi'ni hayata geçirdi" dedi.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'nun 2007 yılında kurulduğundan beri, IPARD programı çerçevesinde Avrupa Birliği'ne katılım öncesi yardım kapsamında kırsal kalkınma hibelerini yatırımcılara kullandırdığını söyleyen Uslu; "Bugüne kadar TKDK,   Türkiye'de 42 ilde IPARD birinci ve ikinci döneminde 12 bin projeye 3,3 milyar TL hibe desteğinde bulundu. 60 bin kişiye de istihdam sağlandı" dedi. TKDK Manisa İl Koordinatörlüğü'nün IPARD 1 programı ile 2012–2016 yılları arasında, 320 projeye 71,5 Milyon TL hibe desteği verdiklerini aktaran Uslu, böylece Manisa'ya 144 Milyon TL'lik yatırım yapılmasını sağladıklarını açıkladı. IPARD 2 programı ile 64 Milyon TL'lik 29 projenin daha Manisa'da hayata geçirildiğini dile getiren Uslu, verilen hibelerle gençlere ve kadınlara pozitif ayrımcılık yapılarak 40 yaş altında, 147 genç ve 31 kadın yatırımcının desteklendiğini söyledi.

Sonrasında söz alan Manisa İl Tarım ve Orman Müdür Vekili Metin Öztürk, yatırımların artarak ve aksamadan devam etmesinin büyük önem arz ettiğini belirtti. Öztürk, konuşmasında; "Ülkemizde TKDK haricinde kırsal kalkınmaya, ekonomik yatırımlar başlığı altında Tarım ve Orman Bakanlığımız da hibeler veriyordu. Bizim de İlimizde 2006 yılından bu yana kadar 130 milyon tutarındaki 233 projeye 64 milyon 300 bin lira hibe desteği İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz tarafından verildi. Bunlar kırsalın kalkınmasında önemli katkılar sunuyor. Ülkemizin bu günlerinde yatırımlar çok daha önemli. Yatırımcılar bizim için çok daha kıymetli. Bu motivasyonla hareket ederek,  yatırımlarımızın her geçen gün artarak ve aksamadan devam etmesi gerekiyor" dedi.

Konuşmaların ardından Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü İPARD Yönetim Otoritesi Yüksek Mühendisi Ahmet Çeliker bir sunum yaptı. Proje kapsamında "Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi" ve "İş Geliştirme" başlığı altında yer alan Makine Parkları, Zanaatkârlık ve Katma Değerli Ürünleri ile Su Ürünleri Yetiştiriciliği sektörlerine yönelik olarak faydalanıcılara tanıtım ve bilgilendirme faaliyetleri yapıldı.

''