Manisa Üzümü


MANİSA’DA ÜZÜM

Manisa İli Kurutmalık Üzüm ve Sofralık Üzüm üretiminde Ülke birincisidir.

TÜİK verilerine göre ilimiz Türkiye'de kurutmalık üzümün % 85 ünü, sofralık üzümün % 20sini İlimiz üretmektedir.

Toplam tarım alanımızın yaklaşık %16'sında,İlimizin ve Ülkemizin en önemli tarımsal ürünlerinden biri olan üzüm yetiştirilmektedir.

Yukarıdaki haritada İlimize ait hit ürünlerin ağırlıklı bölgesel dağılımları görülmektedir.

Manisa İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nün verilerine göre 10.011.899.741 TL olan 2016 yılı tarımsal üretim değerinin, 3.158.404.646 TL kısmı bağcılıktan sağlanmıştır.

Üzüm Manisa'nın en önemli tarımsal gelir kaynağıdır.

Manisa'da 777.404 dekar alanda yaklaşık 50 bin aile bağcılıktan geçimini sağlamaktadır.

Manisa sadece Türkiye'de değil Dünyada da en önemli üzüm üretim merkezidir.


MANİSA’DA BAĞCILIK TARİHİ

Manisa yöresinde Bağcılık kültürünün antik çağa kadar uzandığına dair bilgi ve buluntu vardır. Gediz ırmağının suladığı ovaya Antik Çağda "Üzüm Ovası" ya da "Lidya'nın Altın Ovası" denilmekteydi.

Üzüm ve asma o çağlarda yaygın olarak yapılan mermer işlerinde yer almıştır.

Eski Türkler'de üzüm ve asmayı madenden, ahşaba, oyadan yazmaya, meşhur Osmanlı çinilerinde ve pek çok eşyada süsleme figürü olarak kullanmışlardır. Ayrıca mani ve türkülerde üzüm ve asma eskiden beri yer almıştır.

Üzüm kuşkusuz geçmişte olduğu gibi şimdide Manisa İlinin en başta gelen ürünüdür. Şehzadeler/Sultanlar Şehri Manisa ile özdeşleştiği için de Sultani/Sultaniye adını almıştır.

Manisa Valiliği 2006 yılı tanıtım kitabında, geçmişte bağ alanı ve üretim miktarı ile ilgili şu bilgiler mevcuttur;

1913 tarım sayımına bakıldığında Saruhan(Manisa) civarında 226.600 dönüm bağ alanında 92.573 ton üzüm elde edildiği görülür. Sayım yılında kuru üzüm miktarı ise 16.459 tondur.

1928'de İl genelinde kuru üzüm üretimi 13.340 ton olarak tespit edilmiştir. 1931 yılında üzüm üretimi en düşük düzeye inmiştir. Bu yıllarda yaşanan don ve Filoksera (asma köklerinde zarar yaparak asmayı kurutan bir bağ zararlısı) bunda en büyük etken olmuştur.

Filoksera' nın Manisa'ya girişi bağların tahrip olmasına yol açmıştı. Filoksera nedeniyle yerli asma fidanları ile tesis edilen bağlar kuruyordu. Bu yüzden yerel yönetim üzüm üretiminin hızla düşmesini önlemeyi, verim artışını yeniden yükseltmeyi amaçlamaktaydı. Çare ise Filokseraya dayanıklı asma fidanlarının kullanılarak bağ tesis edilmesiydi.

Bu amaçla 1924 yılında kent merkezinin kuzey batısında 3 km mesafede Horozköy'de 244 dekar arazi üzerinde Amerikan Asma Fidanlığı kuruldu. Burada Filokseraya karşı dayanıklı Amerikan asma anaçları üretilmiş ve yeni bağ tesis edilmesi için üreticilere dağıtılmıştır. Enstitü o dönem Manisa bağcılığı adına yaşamsal bir işlev yerine getirmiştir.

1930 yılında Tarım Bakanlığına bağlanan fidanlık, bugün Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü olarak,  Manisa Bağcılığı yanında Ülke bağcılığının gelişmesine büyük katkı sağlayan bir kuruluş olarak, yeni bilgi ve teknikleri araştırma, üretim, eğitim vb. çalışmalarına devam etmektedir.

https://arastirma.tarim.gov.tr/manisabagcilik/Sayfalar/AnaSayfa.aspx web sayfasından Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ve çalışmaları hakkında detaylı bilgi alınabilir.

1935 yılında Manisa İlindeki bağlık alan 41.088 hektardı. Bir yıl sonrası üzüm üretimi ise 35.000 tonu bulmuştur.

Manisa bağcılığı sonraki yıllarda büyük bir atılım gerçekleştirmiştir.

Karasaban ile yapılan tarımdan Makineli tarıma geçiş başladı.

Klasik yer bağları (goble) hızla yüksek sistem telli terbiye şekline çevrilirken yeni bağ dikimi de gittikçe arttı.

1970 lı yıllar Ziraat Mühendisleri yüksek sistem tesis edilen yeni bağları kontrol ediyorlar.

Tarım Bakanlığı uzmanları yer bağlarında gübreleme denemeleri yapıyorlar.

1963 yılında çekirdeksiz sultaniye bağ alanı 42.310 hektarken,1970 yılında 45.830 hektara ulaştı.  Aynı yıllarda kuru üzüm üretimi 45.362 tondan 85.945 tona yükseldi.

Manisalı bağcılar bağlarında kullanmak için Bordo Bulamacı hazırlıyorlar. Fotoğrafta Bağda İlaçlamalarda kullanılmak üzere Bordo Bulamacı hazırlayan bağcılar görülmektedir.

1972 yılında bağ alanı 46.220 hektardı. Çekirdeksiz kuru üzüm üretimi 80.000 ton olarak gerçekleşmiştir.

Üreticileri teşvik için yapılan Mahsül Teşvik Müsabakasından fotoğraflar.

1986 yılında Manisa'da bağ alanı 45.797 hektardı ve 503.133 ton yaş üzüm elde edilmişti.

1996 yılında ise İldeki bağ alanı 58.627 hektara ulaşmış, 97.163 ton çekirdeksiz kuru üzüm elde edilmiştir.

2005 yılında ise 67.119 hektara ulaşmış olup, bu alandan 1.164.585 ton yaş üzüm, 225.207 ton çekirdeksiz kuru üzüm elde edilmiştir.

2. dünya savaşı sonrası yokluk yılları, ama Manisalı bağcılar kadın, erkek ve çoluk çocuk hep beraber üreterek ekonomiye katkı sağlıyorlar.

Arkada bütün heybetiyle Sipil dağı ve Manisalı bağcılar Dünyaca ünlü Sultaniye Üzümlerini seriyorlar. 

Manisa ile özdeşleşen Beyaz Fil ve Türkiye Bağcılık ve Şarapçılık Sergisi. Bayraklardan görüleceği üzere uluslararası yapılan bu sergi Manisa'da yapılmıştır.

Bağbozumu zamanları ayrı bir heyecandır. Adeta Manisa ve Manisalı için bayramdır.

Bandırmada kargı-hasır sepetler kullanılan 1950 li yıllar. Altın sarısı üzümler hasır sepetler ile Potasa'ya bandırılıyor.

İstanbul merkezli Fransızca basılan uluslararası bir gazetenin kapağı: Manisa'da Üzüm Bayramı yıl 1950.

1970 li yıllar. Fotoğraflar renklenmiş. Bandırmada kullanılan hasır sepetlerin yerini de metal bandırma kovaları almış durumda.

Aşağıdaki fotoğraflarda günümüzde Manisalı üreticilerin uyguladıkları değişik bandırma yöntemleri görülmektedir.

2000'li yıllar bandırmada halk arasında 'kelter' deniler plastik sepetler kullanılıyor.

Plastik kasalar ile bandırma işlemi yapan bir bağcı.

Havuz şeklinde oluşturulmuş bir düzenekten sepetlerin kaydırılmasıyla üzümlerini bandırma yapan bir üretici.

Günümüzde Bandırma yerine püskürtme şeklinde de potasa eriyiği üzümlere uygulanmaktadır.

Bu metodun işçilik ve zaman açısından avantajı olduğu gibi kalite ve renk açısından da dezavantajı vardır.

Bugün Manisalı üreticiler makinalı olarak üzüm serme ve kaldırma yapılabilmektedir.

Manisa ve Manisalı bağcılar için eskiden olduğu gibi günümüzde de bağ bozumu zamanlarının bir bayram, şenlik havasında geçmesi için yerel yönetimlerce çeşitli aktiviteler yapılmaktadır. İl Müdürlüğümüz bu aktivitelere katılım ve katkı yapmaktadır.


MANİSA’DA YETİŞTİRİLEN ÜZÜM ÇEŞİTLERİ

Manisa'da hakim çeşit Çekirdeksiz Sultaniye üzüm çeşididir. Bağ alanlarının % 90 ında sultaniye üzüm yetiştiriciliği yapılmaktadır.

Geri kalan % 10 luk alanda ise Alfonselavalle, Crimson seedles, Razakı, Süperiorseedles, Earlysweet, Trakya İlkeren, Red Globe üzümleri sofralık olarak yetiştirilmektedir.

AlphonseLavelle

Cardinal

Crimson Seedless

EarlySweet

Italia

Manisa Sultanı

Mevlana

MichelePalieri

Pembe Gemre

Razakı

Red Globe

Sultan1

SuperiorSeedless

Trakya İlkeren

MANİSA SULTANİYE ÜZÜMÜ

Sultani çekirdeksiz olarak da denilen Sultaniye üzümümüz Dünyaca tanınan en önemli üzüm çeşididir.

Manisa'da üretilen Çekirdeksiz Üzüm isminin kökeni, Osmanlı Devletinde Padişahlık yapmış Fatih Sultan Mehmet ve Kanuni Sultan Süleyman gibi önemli İsimlerin de içinde yer aldığı Şehzadelerin yetiştiği Manisa'da, "Sultanların Üzümü - Sultanlara Layık" olarak Sultani ismini almış olmasıdır.


Ayrıca çok daha eski hatta antik çağlarda bile Manisa'da üzüm yetiştiriciliği yapıldığı bilinmektedir. Üzerinde üzüm ve asma resimleri olan Manisa kaynaklı tarihi eserler Manisa Müzesi'nde görülebilir.


Osmanlı Devleti döneminde de üzüm hasadının düzenlenen eğlencelerle kutlanması Manisa'da yaygın bir gelenekti.

 

Cumhuriyet Döneminde ise ekonomide önemli bir yeri olan bağcılığı teşvik etmek amacıyla ilk organizasyon Üzüm Bayramı adıyla 22 Ağustos 1937'de gerçekleştirilmiştir.

1984 yılından itibaren ise yaş ve kuru üzüm yarışmaları, konferanslar ve konserlerin yer aldığı programlarla Eylül ayı başlarında Manisa Üzüm Şenliklerine dönüşmüştür. Son yıllarda ise Manisa'nın Kurtuluş Günü olan 8 Eylül'ü de içine alacak şekilde hazırlanan program örnekleri bulunmaktadır.

 


SULTANİYE ÇEKİRDEKSİZ ÜZÜMÜNÜN GEN MERKEZİ: MANİSA

Bilimsel adı Vitisvinifera L. olan üzüm bitkisini ana vatanı Anadolu'dur. İlimizde hakim çeşit olarak yetiştiriciliği yapılan Sultaniye Çekirdeksiz üzüm çeşidinin de gen merkezi yani anavatanı Manisa'dır.


Bir yerin gen merkezi olarak kabul edilebilmesi için o bölgede o çeşidin değişik tiplerinin çok uzun yıllar içerisinde kendiliğinden doğal olarak çıkması, yetişmesi gereklidir.

Manisa İli de "Sultaniye Çekirdeksiz" olarak adlandırılan Dünyaca ünlü bu üzümün doğal olarak kendiliğinden çıktığı bir yerdir. Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsünde yapılan bir araştırmada 38 yeni Sultaniye üzüm tipinin bu topraklarda doğal olarak çıktığı tespit edilmiştir.

Manisa dışında birkaç tip Manisa'ya komşu illerde de tespit edilmesine rağmen %90 oranında Sultaniye tipleri Manisa topraklarında doğmuştur.

Manisa üzümü Dünya'da da SULTANAS ismi ile meşhurdur.


Sultaniye çekirdeksiz üzüm çeşidi bugün yetiştiriciliği yapılan diğer ülkelere (başta ABD, Avustralya, Yunanistan olmak üzere) Ülkemizden götürülmüştür.

Sultani çekirdeksiz ilk defa 1838 yılında Girit'e götürülmüştür. 1879 yılında Thomsonisminde bir Amerikalı, çekirdeksiz üzümün bir klonunun kalemlerini Amerika'ya götürerek Kaliforniya'da yetiştirmeye başlamıştır. Bu nedenle Sultani Çekirdeksiz çeşidimiz Amerika Birleşik Devletlerinde oraya götüren kişinin adıyla ThomsonSeedless olarak adlandırılmıştır. O yüzden ThomsonSeedless çeşidi Dünyada farklı bir çeşit gibi anılmasına rağmen gerçekte Sultaniye çeşidimizin bir tipidir.

Sultaniye üzümümüz 1895 yılında da Yunanistan'ın Golos bölgesinde yaşayan Boçaris ailesinin bir ferdi tarafından Yunanistan'a götürülmüştür.

Sultaniye üzümün Avustralya'ya götürülüşü ise Ülkemizdeki Rum bağcıların bu ülkeye göç etmesi ile olmuştur.


İLÇELER BAZINDA BAĞ ALANI

Özellikle Sultani Çekirdeksiz Kuru Üzüm ile özdeşleşmiş olan Manisa İlimiz, Türkiye'de Kuru Üzüm üretiminin % 85 ini karşılamaktadır. Kuru üzüm üretimi İlimizin en önemli tarımsal gelir kaynağıdır.

Dünyada, önde gelen üretici ülkeler tarafından üretilen üzümlerin belirli bir kısmı her yıl kurutularak 1,2 milyon tona yakın miktarda kurutulmuş üzüm elde edilmektedir. Türkiye, A.B.D, Çin, İran, Hindistan, Şili, Güney Afrika, Arjantin, Yunanistan,Avustralya ve Özbekistan dünyanın en önemli kuru üzüm üreticisi ülkeleridir.

Dünyada kuru üzüm üretiminde bazı yıllar TÜRKİYE, bazı yıllar ise ABD birinci sırayı almaktadır.

Dünyada üzüm ihracatında Türkiye uzak ara önde birinci sıradadır. Ülkemizin geleneksel ihracat ürünlerinden biri olan çekirdeksiz kuru üzüm ihracatının tamamına yakını Manisa'dan gerçekleşmektedir.


İlimiz bağcılarının itina ile ürettikleri kuru üzümler Japonya'sından Jamaika'sına, Almanya'sından Amerika Birleşik Devletlerine, Avustralya'sından İngiltere'sine kadar Dünya'nın dört bir yanına ihraç edilmektedir. Ancak en önemli ihracat pazarımız İngiltere, Almanya, Hollanda, İtalya olmak üzere AB ülkeleridir.

Ayrıca Sarıgöl ve Alaşehir İlçelerimizde ise sofralık olarak üzüm üretimi yaygın olarak yapılmaktadır. 2016 yılı verilerine göre İlimizde 1.366.904 ton sofralık üzüm üretimi gerçekleştirilmiştir.

Sofralık yetiştirilen üzümler gerek iç piyasa gerekse ihracat olarak değerlendirilmektedir.

Yıllara göre değişmekle birlikte ortalama 200 bin ton miktarında sofralık üzüm ihracatı yapılmaktadır. Sofralık üzüm ihracatında en önemli pay Rusya Federasyonu'na aittir.Geri kalan miktar iç piyasada tüketilmektedir.

 

İlçeBağ Alanı (dekar)
 
AHMETLİ50.000
AKHİSAR19.000
ALAŞEHİR200.160
DEMİRCİ6.405
GÖLMARMARA23.200
GÖRDES4.200
KIRKAĞAÇ4.950
KÖPRÜBAŞI339
KULA5.000
SALİHLİ110.000
SARIGÖL90.000
SARUHANLI90.000
SELENDİ1.000
ŞEHZADELER65.000
SOMA500
TURGUTLU82.650
YUNUS EMRE25.000
TOPLAM777.404

 


SULTANİYE ASMA YAPRAĞI

Bilindiği gibi İlimizin en önemli gelir ve geçim kaynağı bağcılıktır. Üzüm üretimi için gereken uzun vegetasyon süreci boyunca üreticiler ikincil üretim ve gelir kaynağı olarak taze asma yaprağı satmaktadırlar. Bazı ilçelerimizde yaprak alım merkezleri kurularak iç ve dış piyasa alıcıları o bölgelerden yaprak almaktadırlar.

 

İlimizde, Üzüm üretimi için gerekli uzun süre boyunca Manisalı bağcılar için asma yaprağı satımı önemli bir ek gelir kaynağıdır.

Yaprak sarması yemeği Türk mutfağının ve kültürünün vazgeçilmez yemeği olarak, özellikle çocuklar başta olmak üzere her kesimin en çok sevdiği ve tükettiği yemeklerdendir.

İlimizin hakim çeşidi olan Sultaniye üzümünün yaprağı, lezzetli tadı, ince damarsız yapısı ve kalitesinden dolayı taze ve salamuralık olarak iç ve dış piyasada oldukça tercih edilmektedir. Gerek iç piyasada gerekse başta Avrupa Birliği olmak üzere asma yaprağı ihracatı yapılmaktadır.

Mayıs-Haziran aylarında toplanan taze asma yaprakları hallerde, pazarlarda ve perakende satış yerlerinde satışa sunulur. Daha sonraki aylarda ise asma yaprakları ileride tüketilmek üzere salamura yapılır.


ASMANIN EKOLOJİK İSTEKLERİ

Asmanın ekolojik istekleri denince, bağın kurulacağı yerin iklimi, toprak koşulları ve bağ yerinin konumu anlaşılır.

Manisaeşsiz iklimi, toprakları ve konumu itibariyle bağcılık için çok uygundur. Başta Sultaniye olmak üzere tüm üzüm çeşitleri oldukça yüksek kalitede ve yüksek verimli olarak yetiştirilmektedir.

Özellikle Sultaniye üzümü iklim isteği açısından oldukça seçicidir. Bu nedenle Manisa dışında (az miktarda Denizli ve İzmir) Ülkemizin başka yerinde Sultaniye üzümü yetişmez.


SULTANİYE ÜZÜMÜN KURUTULMASI

Sultaniye çekirdeksiz üzümünün güneşte kurutularak saklanması eski dönemlerden beri kullanılan bir yöntemdir.

Kurutulacak üzümlerin 4 kg yaş üzümden 1 kg kuru üzüm randımanı vermesi için %22-23 kuru madde oluşturduktan sonra hasadı yapılmalıdır. Aksi takdirde 5-6 kg yaş üzümden 1 kg kuru üzüm elde edilir ki buda yüksek bir verim kaybıdır.

Üzümlerin kısa sürede kurumalarını sağlamak için üzerinde bulunan pus-mum tabakasının giderilmesi amacıyla potasa eriyiğine bandırılır. Potasa eriyiği 100 litre suya 5 kg potasyum karbonat ve 1-1,5 litre yüksek asitli zeytinyağının homojen olarak karıştırılmasıyla elde edilir.


Potasa eriyiğine bandırılan üzümler toprak yada beton üzerine serilen kanaviçe sergiler üzerine m2'ye 20 kg ( 1 sepet-kelter) yaş üzüm gelecek şekilde serilerek kurumaya bırakılır.


Bandırılan üzümler hava sıcaklığına bağlı olarak 7-10 günde kurur. Böylece Dünyaca ünlü Manisa'mızın kehribar renklialtın sarısı "Sultanlara layık Sultani/Sultaniye kuru üzümü"elde edilmiş olur.


Sergi yerlerinden kaldırılan üzümler makinalardan geçirilerek çöplerinden ayrılır. Temiz daha önceden başka amaçla kullanılmamış çuvallara konarak depolanır.


Sultaniye üzümü bandırmadan da kurutulur. Bu kurutma yöntemi, Amerika'da yaygın olarak bandırmadan üzüm kurutulduğu için Amerikan tipi kurutma, Bandırmasız yada Natürel olarak adlandırılır.


Bu şekilde natürel kurutulan üzümlerin kuruma süresi uzar yaklaşık 15- 20 günde kurur. Renk olarak da morumsu koyu kahverengi bir renk alır. Piyasa fiyatlarına göre bazı yıllar natürel kurutulan üzüm fiyatları avantajlı olabildiğinden, bazı üreticilerimiz bandırmadan da üzümlerini kurutmayı tercih edebilmektedirler.


MANİSA ÜZÜMÜNÜN İNSAN SAĞLIĞINA FAYDALARI VE BESİN DEĞERİ

Sağlığa Faydalarında Öne Çıkanlar100 Gr Kuru Üzümün Besin Değerleri

* Kalp Atışını Düzenler, Yüksek Tansiyonu Azaltır

* Kansızlığa İyi Gelir, Kanın Temizlenmesine Yardımcı Olur

* İçerdiği Antioksidanlarla Kanser Oluşumunun Önleyicilerindendir

* Çocuklarda;  Kemik Gelişimini Destekler

* Yetişkinlerde; Kemik Yapısını Güçlendirir

* İçerdiği Enzimler Diş Çürümelerine Engel Olur

* Zekâyı ve Hafızayı Kuvvetlendirir, Stres ve Yorgunluğu Giderir

* Sinir ve Kas Sistemini Güçlendirir

* Beyin ve Kalp Damarlarını Açar, Beyni Besler

* Hormon Düzenleyicidir, Zayıflama Rejimlerinde Ana Ürünlerdendir

* Karaciğeri Temizler, Kolesterolü Dengeler

* Sindirim Sistemine Yardımcı Olur

* Bağışıklık Sistemini Güçlendirir

* Göz Sağlığını Korur

* Cildi Güçlendirir, Güzelleştirir

* Diğer Atıştırmalıklara Göre Daha İyi Enerji ve Tokluk Hissi Verir

* İçerdiği bioflavonoidler C vitamini aktivitesini arttırır

Kalori

Protein

Karbonhidrat

Kolesterol

Lif

Fosfor

Kalsiyum

Demir

Bakır

Potasyum

Magnezyum

A Vitamini

B1 Vitamini

B2 Vitamini

B3 Vitamini

B6 Vitamini

294

1,8 g

65 g

0

7 g

95 mg

52 mg

1,8 mg

0,35 mg

850 mg

35 mg

30 IU

0,1 mg

0,08 mg

0,50 mg

0,38 mgÖzellikle çocukların sağlıklı beslenmesi ve iç tüketim alışkanlığının kazandırılması amacıyla Bakanlığımızca Okul Üzümü Projesi hayata geçirilmiştir.


Kuru üzümün tanıtımı amacıyla İl Müdürlüğümüzce pek çok farkındalık oluşturma çalışmaları yapılmıştır. Fotoğrafta bunlardan birinin resmi görülmektedir.

 


SULTANİYE ÇEKİRDEKSİZ KURU ÜZÜM TESCİL BİLGİLERİ (SON 10 YILLIK)

EGE BÖLGESİ TİCARET BORSALARINDA TECİL EDİLEN ÜRETİCİDEN (MÜSTAHSİL) ALIŞLAR ​​
SEZONİzmirDenizliManisa Salihli Alaşehir TurgutluAkhisar Toplam (Ton)
2005 / 0619.4682.82473.41936.35151.32840.934883225.207
2006 / 0732.6293.70072.79948.93776.98754.7641.110290.926
2007 / 0827.0813.67177.35041.42350.42340.4352.914243.297
2008 / 0927.8954.26496.40561.92695.06962.517771348.847
2009 / 1021.0115.29367.71147.73088.66444.0321.027275.468
2010 / 1120.0105.17763.27957.71681.82638.0661.344267.418
2011 / 1213.2793.14160.79654.32483.91939.5051.192256.156
2012 / 1322.2633.41284.95470.55390.44452.7902.152326.568
2013 / 1411.9365.56957.99442.03941.59526.0541.106186.293
2014 / 1523.3684.56684.09081.57890.25346.2461.910332.011
2015 / 1611.3131.91552.24253.04157.82232.6981.288210.319
2016 / 1724.1792.721100.69979.06474.30059.7952.296343.054


SULTANİYE ÇEKİRDEKSİZ KURU ÜZÜM İHRACAT VERİLERİ (SON 10 YILLIK)

İHRACAT ​ ​ ​
SEZONMİKTAR(KG)TUTAR (DOLAR)ORT.KG.FİYATI (DOLAR)
2005 / 06200.605.530,06241.982.129,301,2060
2006 / 07266.000.533,11316.960.256,881.1920
2007 / 08195.218.507,15335.724.055,061,7200
2008 / 09274.287.429,63419.451.507,761,5290
2009 / 10207.588.589,04389.856.618,201,8780
2010 / 11205.130.384,00474.390.844,752,3130
2011 / 12208.645.172,17503.055.190,342,4110
2012 / 13246.126.365,48530.233.342,862,1540
2013 / 14182.600.715,75453.019.540,332,4810
2014 / 15255.043.843,98458.997.744,181,800
2015 / 16199.198.879,34408.125.693,772,0490
2016 / 17270.015.335419.268.005,101.552


Hazırlayanlar

Hazırlayan:
             Köksal AKSU
             Ziraat Mühendisi

Kaynaklar:

  • Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
  • Manisa Ticaret Borsası Üzüm Raporu
  • Manisa Valiliği Tanıtım Kitabı
  • Türk Sultanları Kitabı
  • Eski Manisa Fotoğrafları Sitesi


''