İç Kontrol Sistemi

Etik Beyannamesi

Organizasyon Şeması

- İl Müdürlüğü
- Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü
- Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü
- Hayvan Sağlığı Yetistiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü
- Tarımsal Altyapı ve Arazi Değerlendirme Şube Müdürlüğü
- Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğü
- Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürlüğü
- İdari Mali İşler Şube Müdürlüğü

Görev, İş Tanımları 

Şube ve Birimler Görev İş Tanımları

- Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü
- Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü
- Hayvan Sağlığı Yetistiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü
- Tarımsal Altyapı ve Arazi Değerlendirme Şube Müdürlüğü
- Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğü
- Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürlüğü
- İdari Mali İşler Şube Müdürlüğü
- Hukuk Birimi
- Döner Sermaye Saymanlığı
- Sivil Savunma ve Seferberlik Hizmetleri Birimi
- İç Kontrol Birimi

Ortak Görev Sorumluluklar ve Yetkiler

- Ortak Görev Tanımları
- Ortak Görev, Sorumluluklar ve Yetkiler

İş Akış Şemaları

- Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü
- Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü
- Hayvan Sağlığı Yetistiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü
- Tarımsal Altyapı ve Arazi Değerlendirme Şube Müdürlüğü
- Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğü
- Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürlüğü
- İdari Mali İşler Şube Müdürlüğü
- Hukuk Birimi
- Döner Sermaye Saymanlığı
- Sivil Savunma ve Seferberlik Hizmetleri Birimi
- İç Kontrol Birimi
- Ortak İş Akışları

Kalite El Kitabı

  - Kalite El Kitabı    - Kalite Politikası
''